banner1 1080x444

Voorwaarden

Boeking
Na het invullen en verzenden van het boekingsformulier is een definitieve boeking tot stand gekomen en zijn deze voorwaarden van kracht.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
We adviseren na boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Solo Amigos verstrekt in geval van annulering op verzoek een annuleringsverklaring voor de reisverzekeraar.
Solo Amigos is niet aansprakelijk indien schade en/of letsel zou ontstaan tijdens een arrangement.

Deelnemersgegevens
Ongeveer een week tot enkele dagen voor aanvang wordt een deelnemerslijst verstrekt. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Eventuele kosten, ontstaan door oneigenlijk gebruik van de gegevens op de deelnemerslijst, komen voor rekening van degene die de gegevens voor andere doeleinden heeft gebruikt.

Lichamelijke of geestelijke aandachtspunten
Eventuele bijzonderheden dienen vooraf te worden gemeld. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht of veroorzaakt door een lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor boekers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. De deelnemer krijgt de volledige betaling binnen 2 werkdagen terug.

Uitsluiting gedurende het arrangement
Een deelnemer die tijdens een arrangement overlast veroorzaakt, zich niet aan de vooraf gemelde huisregels houdt, gedrag vertoont waar aanstoot aan genomen kan worden of overlast veroorzaakt, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Er vindt geen restitutie plaats.

Dranken tijdens eenoudervakanties
In het arrangement staan de inbegrepen dranken omschreven. Bij de eenoudervakanties zijn alcoholische dranken alleen inbegrepen van voor- t/m nagerecht.

Drugsgebruik
Drugsgebruik is niet toegestaan tijdens onze arrangementen. Wordt gebruik van drugs geconstateerd, dan volgt direct uitsluiting van het arrangement. Er vindt geen restitutie plaats.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Kosten door schade en/of kosten voor extra schoonmaak van de accommodatie worden in rekening gebracht bij de veroorzakende deelnemer.

Beeldmateriaal

Solo Amigos gebruikt beeldmateriaal van arrangementen en deelnemers op o.a. de site en social media. Bij het boeken wordt hier, met het accepteren van deze voorwaarden, akkoord voor gegeven. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit voorafgaand aan het arrangement aangeven.

Corona- en andere maatregelen
Solo Amigos houdt zich aan maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd. Indien een vaccinatie-, herstel- en/of testbewijs nodig is, dan is dit de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de boeker.

Annulering door Solo Amigos
Indien een arrangement door overmacht geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de accommodatie niet gebruikt kan worden, dan geldt dat in eerste instantie een andere datum of locatie wordt gezocht. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt de boeker de verblijfssom retour.

Annulering door deelnemer
Bij annulering vindt geen restitutie plaats. Tijdens de boeking wordt hier tweemaal op gewezen:

  1. Tijdens de boeking moet akkoord worden gegaan met deze algemene voorwaarden, die in het boekingsformulier aan te klikken en raadpleegbaar zijn. Zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, kan de boeking niet worden verzonden.
  2. Tijdens de boeking moet akkoord worden gegaan met de zin 'Door op 'verzenden' te klikken, is mijn boeking definitief en niet kosteloos te annuleren. Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.'. Zonder akkoord te gaan met deze zin, kan de boeking niet worden verzonden.

Na verzending van de boeking door de boeker wordt er tweemaal op gewezen dat bij annulering geen restitutie plaatsvindt, en dat een annuleringsverzekering wordt aangeraden:

  1. In de boekingsbevestiging (tevens samenvatting van de ingevulde gegevens) die direct na de boeking automatisch verzonden wordt.
  2. In de bevestigingsmail met nadere informatie die daarna handmatig verzonden wordt.

In geval van annulering stelt Solo Amigos een annuleringsverklaring op, die door de boeker kan worden ingediend bij de verzekeraar. Door Solo Amigos gehanteerde termijnen zijn bindend. Annulering door boeker voordat de (volledige) reissom is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betaalverplichting.

Intellectueel eigendom
Vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder toestemming van Solo Amigos.

Privacyverklaring
Privacyverklaring

Copyright
Het is niet toegestaan foto’s of teksten van de site, social media of andere uitingen over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Solo Amigos.